Healing af Karma

Jeg betragter Karma som energimønstre, der både påvirker adfærd, følelser og den fysiske krop. Karma er ikke en straf men energistrukturer, der er opbygget over lang tid og kan transformeres og forvandles.

Personlig Karma rummer mange livs erfaringer og kan transformeres til visdom gennem healing. Familie Karma er skabt af tidligere generationer. Det er egentlig ikke ens egen energistruktur. Men den familie-energi, som man er påvirket af, kan skabe begrænsninger og blokeringer for os. Ved at frigøre den energi, der er fastlåst, kan healing og forandring finde sted.

Vi er også påvirket af kollektiv karma. Den nuværende kollektive karma er dannet i løbet af de sidste 2-3000 år, hvor alle de store religioner har været dogmatiske og patriarkalske. Dette har skabt kollektive energistrukturer / kollektiv karma som i høj grad påvirker relationen mellem det maskuline og det feminine både i det enkelte menneske, vores relationer, parforhold og på samfundsplan.

Frigørelse fra Familie Karma

Mange mennesker oplever, at de har haft en svær barndom. Der er en del ubalance og stress i mange familier, som kan være dysfunktionelle karakteriseret ved manipulation, kritik og eventuelt misbrug.

Hvis man ikke har taget sig tid til at heale og bearbejde sin barndom, er der mange som opbygger deres liv på tidlige barndomserfaringer. Dette kaldes ”familie karma”. Familie karma bygger ofte på Bøddel-Offer roller og påvirker det ubevidste med frygt, skam og skyld. Hvis du føler, at din barndom påvirker dit liv som voksen negativt, anbefales Familie Karma-behandlinger.

I Familie Karma behandlingen hjælper den universielle kærlighed med at fjerne blokeringer og befri dig for skadelige energimønstre. Denne dybtgående healing udføres normalt over en behandlingsrække på syv gange. Klienten opfordres til at medbringe en (eller evt. flere) hvide roser til hver behandling.

Frigørelse fra Kollektiv Karma

De mennesker som gennem tiden har defineret de store religioner har undertrykt det feminine, det blide, krop­sligt sanselige og livsgivende aspekt ved det at være menneske. Dette har bl.a. skabt følelser af skyld og skam, som har påvirket de kollek­tive normer og energistrukturer, som vi er påvirket af. Dette er så massivt, at mange mennesker er begrænsede af det.

På nuværende tidspunkt er vi i en tid, hvor vores individuelle aspekter af disse energistrukturer kan transformeres. Når de gamle blokeringer i chakraerne opløses, kan vi leve mere frit med større balance mellem det maskuline og feminine i os selv, mellem det intuitivt sansede og det rationelle, mellem det indre og det ydre.

Denne form for behandling rummer potentialet til transformation på mange planer samtidigt. Denne dybtgående healing udføres over en behandlingsrække på syv gange. Klienten opfordres til at medbringe en gylden og en lyserød rose til hver behandling.

Forvandling af Personlig Karma

Mange mennesker erfarer uhensigtsmæssige mønstre, der virker ældre og stærkere end fra det nuværende liv. Nogle tror på, at vi har haft tidligere liv og nogle oplever, at de har problemer og uhensigtsmæssige mønstre, som er akkumuleret over flere inkarnationer. Dette kaldes Personlig Karma eller karmiske strukturer.

Gennem healing af den Personlige Karma kan man transformere og forvandle karma (energimønstre), som er begrænser ens liv og udfoldelse, så man kan leve mere helt og frit og udfolde sine potentialer bedre.

Denne dybtgående healing udføres over en behandlingsrække på syv gange. Klienten opfordres til at medbringe en stor (eller evt flere mindre) røde roser til hver behandling.