Eros-Logos

Eros – Logos behandlinger er healing på dybt niveau.

Overordnet handler denne behandling om integration af venstre og højre hjerne halvdel samt integration af sind, krop og følelser.

Gennem mange generationer har der været overvejende fokus på de egenskaber, som er i venstre del af menneskets hjerne. De rationelle, analytiske og mentale kompetencer er blevet trænet og fremhævet på bekostning af højre hjernehalvdels kvaliteter, der i højere grad er intuitive, kreative, helhedsorienterede. Tilsvarende har det afspejlet sig i en opsplitning af de såkaldte maskuline og kvindelige egenskaber.

Oplever du manglende kropskontakt, ubalance mellem højre og venstre del af kroppen eller overvejende fokus på enten rationelle / maskuline eller følelsesmæssige / kvindelige egenskaber, så er denne behandling velegnet til at genoprette balance, så du kan anvende og udtrykke flere af dine iboende resourcer på en konstruktiv og harmonisk måde.