Basishealing

Den grundlæggende behandling kan bruges til at lindre og heale alle former for lidelser. Under healingen går den universelle kærlighed dybt ind og healer organer, renser blodet, afbalancerer forstyrrede chakras og beroliger et overbelastet nervesystem.

En basisbehandlings helbredende muligheder er ubegrænsede – men der gives ingen garantier. Det vil være klogt, at modtage op til tre basisbehandlinger, da de følgende sessioner vil tillade energien at heale mere grundigt. Det anbefales at lade en til to uger gå mellem basisbehandlingerne.

Grundigere healingsrække for mere kroniske problemer

Hvis du har været udsat for fysisk smerte eller psykisk lidelse i en længere periode anbefales en række på syv healinger for at energien får mulighed for at gå dybt ind til kilden og heale årsagerne. Healingen udfolder sig over syv behandlinger, der planlægges med intervaller på ca. 4 uger (min. 3 og max. 5 uger).

Mennesker reagerer individuelt, men man må være forberedt på, at det for nogle kan være en dramatisk proces, hvor man reagerer enten følelsesmæssigt, fysisk, med stor træthed eller inspireres til at foretage store forandringer.

En behandlingsrække på syv vil kunne medføre en vedvarende, åndelig, følelsesmæssig og / eller fysisk afgiftning og healing. Reaktionerne vil være individuelle. Det tilrådes at vente med gennemgribende forandringer til efter de syv behandlinger er gennemført, så de gamle energier er udrenset før en vej påbegyndes.